Hotline: 09.38.30.1234 Hỗ trợ trực tuyến 
 
 
 
 
 
Đăng nhập
 
 
 
Quên mật khẩu
 
 

CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN VIETRAVEL

A. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH :

Chương trình Thẻ thành viên Vietravel được xây dựng để thực hiện các hoạt động chăm sóc, tri ân  khách hàng đã tham gia các chương trình du lịch với Vietravel.

Đem đến cho khách hàng những quyền lợi đặc trưng,  những ưu đãi và sự hài lòng nhất khi trở thành Hội viên của chương trình Thẻ thành viên Vietravel.

Là Hội viên của chương trình, sau mỗi lần sử dụng các dịch vụ của Vietravel, khách hàng sẽ được tích lũy điểm vào Tài khoản điểm của Hội viên dựa trên giá trị chương trình đã tham gia. Tùy theo số Điểm tích lũy Hội viên sở hữu, sẽ nhận được những quyền lợi và những phần thưởng theo quy định của chương trình.

B. ĐIỀU KIỆN – ĐIỀU KHOẢN :

I.    Đối tượng :

Tất cả các cá nhân từ 2 tuổi trở lên, không giới hạn về quốc tịch, có quyền công dân, có địa chỉ thư tín tại các khu vực địa lý được áp dụng và không trái với luật pháp của nước sở tại đều có thể trở thành Hội viên Chương trình Thẻ thành viên.

(Riêng các cá nhân dưới 18 tuổi cần phải có thông tin về người giám hộ khi đăng ký tham gia chương trình.)

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không được phép tham gia Chương trình với tư cách  một cá nhân.

Địa điểm đăng ký :

Đăng ký trực tiếp tại quầy dịch vụ khách hàng trụ sở công ty Vietravel và tất cả các chi nhánh, trung tâm trên toàn quốc.

Đăng ký qua website Vietravel : customercare.com.vn, phần Thẻ thành viên, Đăng ký Hội viên.

IIĐiểm tích lũy:

1.      Điểm tích lũy: Là số điểm khách hàng tích lũy được khi tham gia các chương trình của Vietravel.

2.      Dịch vụ được tích lũy điểm của công ty:

Ø   Tất cả các chương trình du lịch trọn gói dành cho khách lẻ.

Ø   Mua vé tại TT Vé & DVKH của công ty.

Ø   Chương trình tour của TT lăn biển Vinadive.

3.      Cách tính điểm tích lũy :

ĐIỂM TÍCH LŨY = SỐ TIỀN KHÁCH ĐÃ THANH TOÁN CHO CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC TÍCH LŨY ĐIỂM (VND) X HỆ SỐ QUY ĐỔI

Ø  Số tiền khách đã thanh toán cho các dịch vụ được tích lũy điểm: Là số tiền thực tế một khách hàng đã thanh toán để mua một dịch vụ được tích lũy điểm của công ty.

Ø  Hệ số quy đổi :

Là hệ số do Vietravel quy định để chuyển đổi từ số tiền khách đã thanh toán cho các dịch vụ được tích lũy điểm sang điểm tích lũy.

STT

CHƯƠNG TRÌNH

HỆ SỐ QUY ĐỔI

GHI CHÚ

1

Tour Du lịch được tích lũy điểm

0.000025

40 000 đ = 1 điểm tích lũy

2

Sản phẩm của TT Vé&DVHK TG

0.00001

100 000 đ = 1 điểm tích lũy

3

Tour lặn biển

0.00005

20 000 đ = 1 điểm tích lũy

 

3.  Tài khoản điểm:

Mỗi Hội viên đăng ký tham gia chương trình Thẻ thành viên Vietravel sẽ được cấp một mã số khách hàng (MSKH) – tương ứng với Tài khoản điểm, điểm tích lũy của mỗi hội viên sẽ được tích vào Tài khoản điểm của Hội viên đó sau mỗi lần tham gia chương trình được tích lũy điểm của Vietravel.

MSKH được in trên Thẻ thành viên của Hội viên.

4. Phân loại Tài khoản điểm:

Từ số điểm tích lũy sở hữu Hội viên sẽ có song song 2 tài khoản điểm:

Ø  Tài khoản Điểm để cấp Thẻ.

Ø  Tài khoản Điểm để tặng quà.

Số điểm của hai tài khoản bắt nguồn từ Điểm tích lũy nhưng có thời hạn và cách thức sử dụng khác nhau.

a)        Tài khoản Điểm để cấp Thẻ:

o        Là số điểm thuộc các chương trình đã tham gia trong vòng 36 tháng liên tiếp.

o        Thời điểm bắt đầu tính phụ thuộc vào ngày cấp Thẻ.

o        Tài khoản này là cơ sở để Hội viên được cấp Thẻ.

b)        Tài khoản Điểm để tặng quà:

o        Là số điểm thuộc các chương trình tính từ tháng phát sinh điểm cộng thêm 36 tháng liên tiếp không vượt quá ngày hiện tại – đây được xem là Hạn nhận quà của các điểm này. Quá ngày này, Hội viên không sử dụng số điểm này để nhận quà coi như mất quyền sử dụng các số điểm đó.

o        Tài khoản này là cơ sở để Hội viên được tặng quà.

Các Tài khoản điểm sẽ được thông báo đến Hội viên về hạn điểm và tổng số điểm đang sở hữu.

5. Quy định:

a)                 Điểm tích lũy sẽ được cộng dồn vào Tài khoản điểm của mỗi Hội viên (Để được cộng dồn điểm, khách hàng khi đăng ký chương trình du lịch, sử dụng dịch vụ phải thông báo MSKH đã được cấp đến nhân viên bán tour)

b)                 Điểm sẽ được cập nhật vào tài khoản điểm sau khi kết thúc chương trình du lịch, lăn biển hoặc sử dụng dịch vụ tại TT Vé & DVHK.

c)                 Điểm được tích cho cá nhân trực tiếp tham gia chương trình du lịch trọn gói dành cho khách lẻ của Vietravel, sử dụng dịch vụ của TT Vé & DVHK, tham gia chương trình của TT lặn biển Vinadive và thanh toán bằng tiền. (không tích điểm đối với những khoản thanh toán bằng coupon giảm giá hoặc coupon tour du lịch)

d)                 Mỗi chương trình tham gia, khách hàng sẽ được cộng điểm một lần. Điểm sẽ không được tích đối với những chương trình bị hủy và khách hàng được hoàn lại tiền.

e)                 Điểm tích lũy không được chuyển nhượng cho người khác và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

III. Thẻ thành viên Vietravel :

1.  Hạng Thẻ: 4 hạng Thẻ

a)     STANDARD CARD : 0 đến dưới 500 điểm

b)     SILVER CARD        : Từ 500 đến dưới 3,000 điểm

c)     GOLD CARD           : Từ 3000 đến dưới 16,000 điểm

d)     PLATINUM CARD : Từ 16,000 điểm

Với số điểm sở hữu tương ứng, hội viên sẽ được cấp hoặc đổi hạng thẻ tương đương.

2.      Quy định cấp Thẻ :

a.                  Đối tượng : Tất cả các cá nhân hợp lệ tham gia chương trình (như điều khoản Đối tượng ở mục I, phần B) đã đăng ký vào Phiếu Đăng ký Hội viên (tại các đơn vị hoặc qua website customercare.com.vn)

b.                  Quy định xét điểm cấp Thẻ và thời hạn Thẻ :
HẠNG THẺ NÂNG HẠNG TỪ THẺ TÀI KHOẢN ĐIỂM CẤP THẺ THỜI ĐIỂM TÍNH ĐIỂM THỜI HẠN THẺ
Standard Card - 0-500 Từ khi tham gia Chương trình được tích lũy Không thời hạn
Silver Card - 500-3000
Không thời hạn
Gold Card - 3000-16000

Silver Card 2500-16000 Từ ngày cấp Silver Card 3 năm kể từ ngày cấp thẻ
Platinum Card - 16000
3 năm kể từ ngày cấp thẻ
Silver Card 15 500 Từ ngày cấp Silver Card 3 năm kể từ ngày cấp thẻ
Gold Card 13 000 Từ ngày cấp Gold Card 3 năm kể từ ngày cấp thẻ

-                     Thời điểm xét lại hạng Thẻ: Đến ngày hết hạn Thẻ, điểm của Hội viên sẽ được xét lại để cấp lại Thẻ.

3. Nâng hạng và xuống hạng:

a)        Nâng hạng:

-                           Trong thời gian còn hạn của Thẻ đang sở hữu, Hội viên đạt được số điểm của hạng Thẻ cao hơn.

b)                 Xuống hạng :

-                           Đến ngày hết hạn của Thẻ đang sở hữu, nếu trong Tài khoản điểm để cấp Thẻ, Hội viên không đạt được số điểm của hạng Thẻ cao hơn, Hội viên sẽ được xét lại điểm để cấp lại Thẻ.

-                           Trường hợp xuống hạng Thẻ chỉ áp dụng cho loại Thẻ có Thời hạn Thẻ : GOLD CARD và PLATINUM CARD

                        Đối với GOLD CARD:

o      Đến ngày hết hạn của GOLD CARD (3 năm kể từ ngày cấp) Hội viên sẽ được xét lại điểm.

o      Khoản điểm được xét: Dựa vào Tài khoản điểm để cấp Thẻ (tính từ ngày cấp GOLD CARD) Hội viên sẽ được cấp lại Thẻ.

Tài khoản điểm cấp Thẻ lúc này sẽ được tính dựa trên các điểm phát sinh thêm và khoản điểm thặng dư của GOLD CARD ở thời điểm cấp thẻ.

o      Nếu tổng số điểm trong Tài khoản điểm để cấp Thẻ dưới 2,500 điểm Hội viên sẽ bị xuống hạng Thẻ ở mức hạng SILVER CARD.

                        Đối với PLATINUM CARD:

o      Đến ngày hết hạn của PLATINUM CARD (3 năm kể từ ngày cấp) Hội viên sẽ được xét lại điểm.

o      Khoản điểm được xét: Dựa vào Tài khoản điểm để cấp Thẻ (tính từ ngày cấp PLATINUM CARD) Hội viên sẽ được cấp lại Thẻ.

Tài khoản điểm cấp Thẻ lúc này sẽ được tính dựa trên các điểm phát sinh thêm và khoản điểm thặng dư của PLATINUM CARD ở thời điểm cấp thẻ.

o      Nếu tổng số điểm trong Tài khoản điểm cấp Thẻ dưới 13,000 điểm Hội viên sẽ bị xuống hạng Thẻ ở mức hạng GOLD CARD

4. Khoản điểm Thặng dư: Khoản điểm dư so với mức điểm đạt Thẻ ở thời điểm cấp Thẻ đó:

Ø  Số điểm thặng dư của SILVER CARD        : Số điểm trên 500 điểm

Ø  Số điểm thặng dư của GOLD CARD           : Số điểm trên 3,000 điểm

Ø  Số điểm thặng dư của PLATINUM CARD : Số điểm trên 16,000 điểm

 

IV. ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỘI VIÊN :

1.      Ưu đãi dành cho Thẻ thành viên Vietravel :

a) BẢNG ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỘI VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN VIETRAVEL

(Áp dụng tại trụ sở và các chi nhánh của Vietravel trên toàn quốc)

STT

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

 STANDARD CARD

SILVER CARD

GOLD CARD

 PLATINUM CARDI

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

Đơn vị tính VND


1

ĐÔNG NAM Á (Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia, Brunei, Indonesia…)

Không ưu đãi

200.000

400.000

500.000


2

ĐÔNG BẮC Á, TRUNG ĐÔNG, CHÂU PHI (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc, Hongkong, Ai Cập, Nam Phi…)

200.000

400.000

500.000

700.000


3

CHÂU ÂU, CHÂU ÚC, CHÂU MỸ

400.000

600.000

1.000.000

1.500.000


II

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRONG NƯỚC

(Đơn vị tính VND)


1

GIÁ TRỊ TOUR DƯỚI 3.000.000đ

Không ưu đãi

70.000

140.000

300.0002

GIÁ TRỊ TOUR TỪ  3.000.000đ đến dưới 7.000.000đ

50.000

100.000

200.000

400.000


3

GIÁ TRỊ TOUR TỪ 7.000.000đ

50.000

150.000

300.000

600.000


 

III

CHƯƠNG TRÌNH LẶN BIỂN VINADIVE

(Đơn vị tính VNĐ)


1

TOUR LẶN BIỂN KHÁM PHÁ

120.000

150.000

170.000

190.000


2

LẶN BIỂN + 4 ĐẢO

80.000

100.000

130.000

150.000


3

ĐÁM CƯỚI DƯỚI NƯỚC

1.000.000

1.299.000

1.599.000

1.999.000


4

Vinadive VIP TOUR

100.000

130.000

150.000

180.000


5

LẶN BIỂN NAM ĐẢO PHÚ QUỐC

70.000

90.000

110.000

130.000


IV

KHÓA HỌC LẶN CHUYÊN NGHIỆP SSI

(Đơn vị tính VNĐ)


1

KHÓA HỌC LẶN CĂN BẢN

299.000

399.000

439.000

499.000


2

KHÓA HỌC LẶN NÂNG CAO

299.000

399.000

439.000

499.000


3

KHÓA CỨU HỘ

299.000

399.000

439.000

499.000


4

KHÓA HỌC DIVEMASTER

599.000

999.000

1.339.000

1.499.000


b) Ưu đãi tại các đối tác liên kết với Vietravel (Vui lòng tham khảo thông tin ưu đãi tại Cẩm nang ưu đãi và tại website www.travel.com.vn)

2.      Quy định :

Ø  Hội viên trình Thẻ thành viên trước khi thanh toán tour du lịch.

Ø  Thẻ thành viên Vietravel chỉ có giá trị giảm giá theo bảng ưu đãi đối với các chương trình du lịch trọn gói của Vietravel (chương trình dành cho khách lẻ), không có giá trị giảm giá đối với các dịch vụ khác.

Ø  Các giá trị giảm giá dành cho Thẻ thành viên Vietravel không được quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển nhượng cho người khác.

Ø  Ưu đãi chỉ áp dụng cho chính chủ thẻ.

Ø  Ưu đãi chỉ áp dụng cho các Thẻ đang trong thời hạn sử dụng.

Ø  Ưu đãi dành cho Thẻ thành viên không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi giảm giá khác.

3.      Quà tặng tích lũy điểm dành cho Hội Viên :

a) Quà tặng:

Khách hàng sẽ nhận được những phần quà dành cho Hội viên của chương trình “THẺ THÀNH VIÊN VIETRAVEL” khi đạt các mức điểm tương ứng như sau:

STT

ĐIỂM TÍCH LŨY

QUÀ TẶNG1

3,000

Ø   01 vé du lịch Đà Lạt dành cho 01 người (4 ngày 3 đêm - Khởi hành từ TP.HCM -  2 sao) hoặc

Ø   Sản phẩm dịch vụ vé tại TT Vé & DVHK có giá trị tương đương. Hoặc

Ø   Khóa học lặn SSI Scuba Diver dành cho 1 người (2 ngày).


2

6,000

Ø   01 cặp vé du lịch Đà Lạt dành cho 01 người (4 ngày 3 đêm - Khởi hành từ TP.HCM -  2 sao) Hoặc

Ø   Sản phẩm dịch vụ vé tại TT Vé & DVHK có giá trị tương đương.


3

10,000

Ø   01 vé du lịch Thái Lan dành cho 01 người (5 ngày 4 đêm -Khởi hành từ TP.HCM) Hoặc

Ø   Sản phẩm dịch vụ vé tại TT Vé & DVHK có giá trị tương đương.


4

16,000

Ø   01 vé du lịch Singapore – Malaysia dành cho 01 người (6 ngày 5 đêm – Khởi hành từ TP.HCM) Hoặc

Ø   Sản phẩm dịch vụ vé tại TT Vé & DVHK có giá trị tương đương.


  (Khách hàng khi sử dụng các quà tặng sẽ bị trừ đúng với số điểm ứng với quà tặng)

Ghi chú:

-      Quà tặng có thể thay đổi theo thời gian.

-      Quà tặng được phép cấn trừ sang tour du lịch khác, giá trị cấn trừ tương ứng với giá trị quà tặng tại thời điểm sử dụng.

-      Khi khách hàng sử dụng giá trị của Vé du lịch để sử dụng những dịch vụ khác của Công ty. Giá trị được cấn trừ sẽ được tính bằng giá trị của Vé du lịch khách hàng đang sở hữu tại thời điểm sử dụng.

b. Quy định:

      b.1) Đối tượng nhận quà: Tất cả các Hội viên hợp lệ tham gia chương trình (như điều khoản Đối tượng ở mục I, phần B)

b.2) Điểm nhận quà: 

            Dựa vàoTài khoản điểm để tặng quà, Hội viên sẽ nhận những phần quà tương ứng với số điểm sở hữu.

b.3) Quy trình nhận Quà tặng tích lũy điểm:

           Bước 01: Kiểm tra Tài Khoản điểm

-  Sau mỗi tour du lịch đăng ký/tham gia với Vietravel Quý khách vui lòng liên hệ đến nhân viên CSKH tại đơn vị đăng ký tour để kiểm tra Tài khoản điểm.

           Bước 02: Xác nhận nhận Quà tặng tích lũy điểm

- Dựa trên Tài khoản điểm, khi đạt đến các mức điểm  theo bảng Quà tặng tích lũy điểm, Quý khách vui lòng liên hệ đến nhân viên CSKH, đây là cơ sở để Vietravel gửi  quà tặng đến Quý khách

- Quà tặng tích lũy điểm sẽ thay đổi và phụ thuộc vào Tổng số điểm còn hạn tại thời điểm Quý khách liên hệ với Vietravel

(Đến ngày hết hạn của các khoản điểm nếu khách hàng không xác nhận lại để nhận quà xem như từ chối Quà tặng tích lũy điểm)…

 

C. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

Ø  Vietravel có quyền thay đổi các điều lệ và điều khoản trên tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.

Ø  Vietravel có quyền sửa đổi cách thức của chương trình hoặc những quyền lợi có được từ chương trình tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.

Ø  Vietravel có quyền tạm ngưng, chấm dứt một phần hoặc toàn bộ chương trình tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.

Ø  Hội viên có trách nhiệm đọc kỹ và được coi như mặc nhiên chấp nhận nội dung chương trình này, đồng thời Hội viên phải tuân thủ chặt chẽ nội dung của chương trình.

Ø  Vietravel không chịu trách nhiệm nếu Hội viên không nhận được các ưu đãi và lợi ích của Chương trình do việc ấn phẩm, thư tín gửi đến Hội viên bị thất lạc qua đường bưu điện.

Ø  Mọi khiếu nại, yêu cầu bồi thường của Hội viên liên quan đến Chương trình sẽ do Vietravel giải quyết. Sự giải thích và quyết định của Vietravel có giá trị cao nhất.

Ø  Vietravel có quyền miễn trừ tư pháp đối với mọi kiện tụng, đòi bồi thường của Hội viên có liên quan đến Chương trình.

Ø  Vietravel được phép sử dụng những thông tin của Hội viên trong các trường hợp : Phục vụ cho việc nghiên cứu thị trường, lên kế hoạch kinh doanh của Vietravel hoặc đối tác chương trình, gửi phần thưởng hay các ấn phẩm đến Hội viên mà không cần sự đồng ý của Hội viên hoặc các trường hợp khác được Hội viên cho phép.

 
 
 
 
 
 
 
 
© 2011 Bản quyền thuộc Vietravel.